Job openings

haru_recruitment

Display Recruitment of site
PHP Fresher
WHO WE ARE: Với tầm nhìn dài hạn là xây dựng thế hệ kỹ sư mới xuất sắc về cả chuyên môn và kỹ năng mềm, Sun* Inc. tuyển dụng những bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới ra...
Intern Python
WHO WE ARE: Với tầm nhìn dài hạn là xây dựng thế hệ kỹ sư mới xuất sắc về cả chuyên môn và kỹ năng mềm, Sun* Inc. tuyển dụng những bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới ra...
Talent Consulting Executive (Ho Chi Minh)
WHAT WE DO Thường xuyên trao đổi trực tiếp với sinh viên để nắm bắt được tinh thần học tập, cũng như kịp thời đưa ra những lời khuyên hợp lý giúp các bạn vượt qua trở ngại trong việc...
Nhân viên hành chính (Hồ Chí Minh)
WHAT WE DO Xử lý các công việc kế toán, hành chính, quản lý lao động của Công ty, bao gồm: Thu-chi, hạch toán và các công việc kế toán khác Quản lý, vận hành văn phòng đảm bảo cơ...
Organization Design Specialist (OD)
WHAT WE DO Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chính sách phát triển nguồn lực, phát triển tổ chức Đảm nhiệm thiết kế và quản trị (PM) các dự án trong OD, đặc biệt có thế mạnh trong các...
Fresher SAP Consultant – Tiếng Nhật
WHAT WE DO Tham gia đào tạo trực tiếp cùng các chuyên gia IT Consultant người Nhật để trở thành BA/ IT Consultant trong tương lai, thực hiện các công việc liên quan Đồng hành và tư vấn cho các...
SAP Business Analyst /SAP Consultant – Có Tiếng Nhật
WHAT WE DO Đồng hành và tư vấn cho các đối tác trong việc xây dựng full life cycle hệ thống SAP: Tìm hiểu và nắm bắt được các thông tin liên quan đến kỹ năng nghiệp vụ và lĩnh...
QA/Tester (Intern)
WHO WE ARE: Những người yêu cái đẹp, thích làm đẹp cho mình và cho mọi người, đó là chúng tôi những QA trong tập thể team QA của Sun Asterisk. Chúng tôi luôn truy cầu sự hoàn hảo trong...
QA/Tester
WHO WE ARE Một trong những ngôi sao sáng góp phần hoàn thiện và đảm bảo chất lượng cho những dự án chính là chúng tôi – những QA trong tập thể team QA của Sun*. Những thành viên luôn...
Employer Branding Executive
WHAT YOU DO: Xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu ngắn hạn/dài hạn cho thương hiệu tuyển dụng của Công ty Chịu trách nhiệm đối với các nội dung tuyển dụng và hình...