Job openings

BrSE & Communicator

Đội ngũ kỹ sư cầu nối ở Sun* hội tụ đầy đủ năng lực quản lý, nền tảng kiến thức kỹ thuật tốt, năng lực phân tích business sản phẩm và trình độ tiếng Nhật cao cấp. Bằng những kiến thức chuyên môn cao, tinh thần màu lửa cùng đội phát triển đầy nhiệt huyết của mình trở thành đại diện hình ảnh của công ty nhằm đồng hành cùng khách hàng đưa ra những giải pháp tối ưu, tạo ra những giá trị tuyệt vời, mang lại nhiều sản phẩm với sự thay đổi tích cực cho toàn xã hội.
Fresher SAP Consultant – Tiếng Nhật
WHAT WE DO Tham gia đào tạo trực tiếp cùng các chuyên gia IT Consultant người Nhật để trở thành BA/ IT Consultant trong tương lai, thực hiện các công việc liên quan Đồng hành và tư vấn cho các...
SAP Business Analyst /SAP Consultant – Có Tiếng Nhật
WHAT WE DO Đồng hành và tư vấn cho các đối tác trong việc xây dựng full life cycle hệ thống SAP: Tìm hiểu và nắm bắt được các thông tin liên quan đến kỹ năng nghiệp vụ và lĩnh...
BrSE
Đội ngũ cầu nối ở Sun* hội tụ đầy đủ năng lực quản lý, nền tảng kiến thức kỹ thuật tốt, năng lực phân tích business sản phẩm và trình độ tiếng Nhật cao cấp. Cùng với đội phát triển...