Job openings

BrSE & Communicator

Đội ngũ cầu nối ở Sun* hội tụ đầy đủ năng lực quản lý, nền tảng kiến thức kỹ thuật tốt, năng lực phân tích business sản phẩm và trình độ tiếng Nhật cao cấp. Cùng với đội phát triển đầy nhiêt huyết của mình, những người cầu nối của Sun* là đại diện hình ảnh của Công ty đồng hành cùng khách hàng đưa ra những giải pháp để mang lại sản phẩm tốt nhất tới người dùng.
IT Comtor to BrSE
WHO WE ARE Bạn là IT Comtor và có định hướng phát triển trở thành BrSE nhưng lại chưa có nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này? Ở Sun*, chúng tôi có giải pháp dành cho...
BrSE
Đội ngũ cầu nối ở Sun* hội tụ đầy đủ năng lực quản lý, nền tảng kiến thức kỹ thuật tốt, năng lực phân tích business sản phẩm và trình độ tiếng Nhật cao cấp. Cùng với đội phát triển...