Job openings

Quality Assurance

Quality Assurance của Sun* là những ngôi sao sáng góp phần hoàn thiện và đảm bảo chất lượng cho những dự án.
QA/Tester (Hanoi)
WHO WE ARE Một trong những ngôi sao sáng góp phần hoàn thiện và đảm bảo chất lượng cho những dự án chính là chúng tôi - những QA trong tập thể team QA của Sun*. Những thành viên luôn...
QA/Tester (Da Nang)
WHO WE ARE Một trong những ngôi sao sáng góp phần hoàn thiện và đảm bảo chất lượng cho những dự án chính là chúng tôi - những QA trong tập thể team QA của Sun*. Những thành viên luôn...
QA/Tester (Intern-Fresher)
WHO WE ARE Những người yêu cái đẹp, thích làm đẹp cho mình và cho mọi người, đó là chúng tôi những QA trong tập thể team QA của Sun Asterisk. Chúng tôi luôn truy cầu sự hoàn hảo trong...