Job openings

Quality Assurance

QA Team tập hợp những thành viên có óc phán đoán nhạy bén, kỹ năng thuần thục và luôn truy cầu sự hoàn hảo trong công việc. Nếu bạn cũng coi mình là người làm chủ sản phẩm và mưu cầu trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, hãy gia nhập team QA Sun* để chúng ta cùng nhau thực hiện sứ mệnh lớn lao này.
PQA Officer
WHAT WE DO Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, đảm bảo dự án tuân thủ các quy trình và quy định đã đề ra Đảm bảo chất lượng và giảm thiểu rủi ro cho dự án Theo dõi,...
QA/Tester
WHO WE ARE Một trong những ngôi sao sáng góp phần hoàn thiện và đảm bảo chất lượng cho những dự án chính là chúng tôi - những QA trong tập thể team QA của Sun*. Những thành viên luôn...