Job openings

Quality Assurance

QA Team tập hợp những thành viên có óc phán đoán nhạy bén, kỹ năng thuần thục và luôn truy cầu sự hoàn hảo trong công việc. Nếu bạn cũng coi mình là người làm chủ sản phẩm và mưu cầu trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, hãy gia nhập team QA Sun* để chúng ta cùng nhau thực hiện sứ mệnh lớn lao này.
No job in this category