Job openings

Software Engineer

Chúng tôi là những Creators đam mê tạo ra các giá trị. Cùng với đồng đội tài năng, linh hoạt và đầy nhiệt huyết, chúng tôi giữ tinh thần làm chủ sản phẩm, liên tục sáng tạo, nghiên cứu và cập nhật những công nghệ mới nhất để tạo nên những điều "Awesome" cho xã hội.
NodeJS Engineer (English Fluency)
WHAT WE DO: Participate in requirement analysis and system design Take responsibility for researching and designing solutions for products Improve and enhance the quality of the project Review and maintain code quality Communicate and work directly with clients in English...
ReactJS Engineer (English Fluency)
WHAT WE DO: Participate in requirement analysis and system design Take responsibility for researching and designing solutions for products Improve and enhance the quality of the project Review and maintain code quality Communicate and work directly with clients in English...
React Native Engineer (English Fluency)
WHAT WE DO: Participate in requirement analysis and system design Take responsibility for researching and designing solutions for products Improve and enhance the quality of the project Review and maintain code quality Communicate and work directly with clients in English...
Technical Leader (Fullstack Leader) (English Fluency)
WHAT WE DO: Participate in requirement analysis, system design, propose options and build technical solutions for the project Take responsibility for researching and designing solutions for products Improve and enhance the quality of the project Review code and control code...
AI Engineer
WHO WE ARE Trở thành một phần của Sun*, bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường đa quốc gia năng động, công bằng, có nhiều cơ hội thăng tiến cùng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ...