Job openings

Administration & Support

Bằng tất cả sự chỉn chu, nhiệt huyết, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để cung cấp giải pháp hành chính, hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng cho toàn thể Sunner. Ngoài ra, với tư duy khoa học, sự linh hoạt và nhạy bén, chúng tôi có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới và hiện đại, vượt ra khỏi những khuôn khổ cũ kỹ của tính chất công việc để đưa toàn bộ tập thể ngày một đi lên và được ghi nhận bởi tất cả mọi người.
Chuyên viên tài chính
WHAT WE DO Tổng hợp và phân tích số liệu tài chính Lập và theo dõi kế hoạch tài chính Quản lý việc lập và thực hiện ngân sách của các bộ phận trong công ty Hỗ trợ tính toán...
Chuyên viên ISO
WHAT WE DO Tham gia vào việc xây dựng, quản lý hệ thống tài liệu và hồ sơ theo tiêu chuẩn công ty áp dụng (ISO 27001:2013 và ISO 9001:2015) bao gồm các công việc: Hướng dẫn, giải đáp thắc...
Risk Management Executive
WHAT WE DO Tham gia hoạt động quản trị rủi ro nội bộ của Công ty, bao gồm các công việc: Nhận diện, phân tích và đo lường rủi ro, xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn, công cụ đo...
Nhân viên kế toán
WHAT WE DO Thu thập, kiểm tra chứng từ, quản lý sổ sách và hạch toán phần hành kế toán được phân công Thực hiện các giao dịch thanh toán trong và ngoài doanh nghiệp Kiểm soát các vấn đề...