Job openings

Administration & Support

Bằng tất cả sự chỉn chu, nhiệt huyết, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để cung cấp giải pháp hành chính, hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng cho toàn thể Sunner. Ngoài ra, với tư duy khoa học, sự linh hoạt và nhạy bén, chúng tôi có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới và hiện đại, vượt ra khỏi những khuôn khổ cũ kỹ của tính chất công việc để đưa toàn bộ tập thể ngày một đi lên và được ghi nhận bởi tất cả mọi người.
Nhân viên Hành chính văn phòng (HCM)
WHAT WE DO Quản lý trang thiết bị, tài sản của công ty. Hỗ trợ và xử lý thủ tục cho nhân viên người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thực hiện thủ tục công tác như xin visa,...
Chuyên viên quản trị rủi ro
WHAT WE DO Tham gia hoạt động quản trị rủi ro nội bộ của Công ty, bao gồm các công việc: Tham gia xây dựng, ban hành hệ thống quy định, quy trình, biểu mẫu quản trị rủi ro phù...