Job openings

Administration & Support

Bằng tất cả sự chỉn chu, nhiệt huyết, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để cung cấp hệ thống hành chính, hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng cho toàn thể Sunner. Ngoài ra, với tư duy khoa học, sự linh hoạt và nhạy bén, chúng tôi có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới và hiện đại, vượt ra khỏi những khuôn khổ cũ kỹ của tính chất công việc để đưa toàn bộ tập thể cùng sự hiệu quả ngày một đi lên và được ghi nhận bởi tất cả mọi người.
IT Support
WHAT WE DO Hỗ trợ nhân viên & xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm. Vận hành, quản trị toàn bộ hệ thống network, mail nội bộ, camera, điện thoại Quản trị hệ...
IT Officer
WHAT WE DO Quản lý, vận hành hệ thống server nội bộ công ty: + Quản lý Email , AD Microsoft, Storage, ... + Quản lý web/app Server (Internal & External) + Điều hành VM system (Vmware, Xen server, ...)...