Job openings

Administration & Support

Bằng tất cả sự chỉn chu, nhiệt huyết, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để cung cấp giải pháp hành chính, hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng cho toàn thể Sunner. Ngoài ra, với tư duy khoa học, sự linh hoạt và nhạy bén, chúng tôi có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới và hiện đại, vượt ra khỏi những khuôn khổ cũ kỹ của tính chất công việc để đưa toàn bộ tập thể ngày một đi lên và được ghi nhận bởi tất cả mọi người.
Risk Management Executive
WHAT WE DO Tham gia hoạt động quản trị rủi ro nội bộ của Công ty, bao gồm các công việc: Nhận diện, phân tích và đo lường rủi ro, xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn, công cụ đo...
Nhân viên hành chính (All Level)
WHAT WE DO Quản lý thiết bị, tài sản của công ty Xử lý các thủ tục đi công tác cho nhân viên: Đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, thuê taxi Quản lý văn thư, hợp đồng, công...
Nhân viên hành chính (Part-time)
WHAT WE DO Hỗ trợ các công việc: Quản lý hợp đồng, văn thư, chứng từ… Hỗ trợ công việc quản lý, cấp phát thiết bị văn phòng, thiết bị làm việc Hỗ trợ các công việc văn văn phòng...