Job openings

Administration & Support

Bằng tất cả sự chỉn chu, nhiệt huyết, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để cung cấp giải pháp hành chính, hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng cho toàn thể Sunner. Ngoài ra, với tư duy khoa học, sự linh hoạt và nhạy bén, chúng tôi có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới và hiện đại, vượt ra khỏi những khuôn khổ cũ kỹ của tính chất công việc để đưa toàn bộ tập thể ngày một đi lên và được ghi nhận bởi tất cả mọi người.
General Affairs Officer (Part-time)
WHAT WE DO Lên ý tưởng và triển khai kế hoạch các ý tưởng, nội dung cho các sự kiện văn hoá của bộ phận Tham gia vào việc đảm bảo chất lượng logistics trong các sự kiện Kết hợp...
Legal and Risk Management Staff
WHO WE ARE Sun*  đang ngày 1 lớn mạnh với số lượng nhân viên tăng lên không ngừng. Điều này đòi hỏi 1 đội ngũ nhân viên pháp chế và quan trị rủi ro để bảo đảm mọi hoạt động...