Job openings

Administration & Support

Bằng tất cả sự chỉn chu, nhiệt huyết, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để cung cấp giải pháp hành chính, hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng cho toàn thể Sunner. Ngoài ra, với tư duy khoa học, sự linh hoạt và nhạy bén, chúng tôi có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới và hiện đại, vượt ra khỏi những khuôn khổ cũ kỹ của tính chất công việc để đưa toàn bộ tập thể ngày một đi lên và được ghi nhận bởi tất cả mọi người.
Nhân viên hành chính (Hồ Chí Minh)
WHAT WE DO Xử lý các công việc kế toán, hành chính, quản lý lao động của Công ty, bao gồm: Thu-chi, hạch toán và các công việc kế toán khác Quản lý, vận hành văn phòng đảm bảo cơ...