Job openings

Communications & Marketing

Mang trong mình sứ mệnh "giữ hồn cho thương hiệu", đội ngũ Communications & Marketing ở Sun* trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thuần thục cùng sự chuyên nghiệp, sự đam mê và tinh thần nhiệt huyết. Từ đó, tạo ra tiếng nói vô thanh nhằm lan toả những năng lượng tích cực, tác động mạnh mẽ đến mỗi sự thay đổi, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng văn hoá cho công ty và mang lại những giá trị tuyệt vời cho tổ chức.
Community Executive
Đến với Sun* Startup bạn được gì? Rèn luyện tư duy chiến lược, tư duy về mô hình kinh doanh. Nâng cấp kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng B2B networking ở cả 02 khối Công và Tư (Public sector...