Job openings

System & Security

Với đội ngũ trẻ, năng động, chuyên nghiệp, chúng tôi không chỉ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn bảo mật cho các dự án mà còn có trách nhiệm đảm bảo sự vận hành trơn tru cho toàn bộ hệ thống của Sun* và đối tác.
System Engineer
WHO WE ARE Tại Sun*, chúng tôi tìm kiếm những kỹ sư hệ thống nhiệt tình, chuyên nghiệp, không chỉ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho khách hàng mà còn có trách nhiệm đảm bảo sự vận hành trơn...
Cyber Security
WHAT WE DO Thực hiện kiểm thử bảo mật (penetration testing) các hệ thống dịch vụ  web & apps của công ty và khách hàng Cập nhật, nghiên cứu các lỗ hổng bảo mật và cách phòng tránh. Cải thiện...