Job openings

System & Security

Trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức chuyên môn cùng với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, những thành viên System & Sercutity không những đảm bảo hạ tầng kỹ thuật vững vàng, an toàn bảo mật thông tin, mà còn có trách nhiệm duy trì sự vận hành trơn tru cho toàn bộ hệ thống dự án của Sun* và đối tác để tạo ra nhiều giá trị Awesome.
System Fresher
WHO WE ARE: Với mục tiêu tuyển dụng đội ngũ kỹ sư giỏi tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với những khách hàng hàng đầu Nhật Bản, Sun* Inc. mong muốn tuyển dụng các bạn sinh...
System Engineer
WHO WE ARE Tại Sun*, chúng tôi tìm kiếm những kỹ sư hệ thống nhiệt tình, chuyên nghiệp, không chỉ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho khách hàng mà còn có trách nhiệm đảm bảo sự vận hành trơn...
Cyber Security
WHAT WE DO Thực hiện kiểm thử bảo mật (penetration testing) các hệ thống dịch vụ  web & apps của công ty và khách hàng Cập nhật, nghiên cứu các lỗ hổng bảo mật và cách phòng tránh. Cải thiện...