Job openings

System & Security

Trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức chuyên môn cùng với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, những thành viên System & Sercutity không những đảm bảo hạ tầng kỹ thuật vững vàng, an toàn bảo mật thông tin, mà còn có trách nhiệm duy trì sự vận hành trơn tru cho toàn bộ hệ thống dự án của Sun* và đối tác để tạo ra nhiều giá trị Awesome.
Network Engineer
WHO WE ARE: Tại Sun*, chúng tôi tìm kiếm những kỹ sư mạng nhiệt tình, chuyên nghiệp, không chỉ thực hiện các hoạt động xây dựng, vận hành, đánh giá, xử lý các vấn đề trong hệ thống mạng nội...
DevOps Engineer
WHO WE ARE Tại Sun*, chúng tôi tìm kiếm những kỹ sư hệ thống nhiệt tình, chuyên nghiệp, không chỉ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho khách hàng mà còn có trách nhiệm đảm bảo sự vận hành trơn...