Job openings

Design

Mang trong mình niềm đam mê sáng tạo cùng tình yêu lớn với cái đẹp, chúng tôi là những Designer luôn hết mình để tạo ra những thiết kế ấn tượng, lấy người dùng làm trung tâm và gửi gắm thông điệp trọn vẹn của sản phẩm.
Graphic Designer
WHAT WE DO Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm thiết kế phục vụ việc truyền thông doanh nghiệp, bao gồm các ấn phẩm branding, ấn phẩm truyền thông online/offline. Các ấn phẩm phục vụ sự kiện diễn ra...