Dự án

Sun* Inc. Tuyển Dụng
Kurashicom Inc
Dự án KURASHICOM
Phát triển App giúp hiện thực hóa phong cách sống theo ý...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH ZENKIGEN
Dự án HARUTAKA
Thực hiện DX của quy trình tuyển dụng với Startup/Studio ZENKIGEN là...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Mitsubishi Estate Co. Ltd
Dự án Smart league SAAI
Chúng tôi muốn giới thiệu sản phẩm mà chúng tôi đã phát...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Ban chấp hành Rừng văn hóa UenoLINE Pay Co.Ltd.
Dự án LINE Pay
Hé lộ giá trị nghệ thuật văn hóa Ueno mang tính đại...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH Monoful
Dự án Monoful
Chuyển đổi ngành phân phối hàng hóa. Khởi tạo một công việc...
Xem chi tiết
Công ty TNHH SSK
Dự án Globis – Dịch vụ cung cấp video học tập 
Globis học tập vô giới hạn  Sản phẩm được phát triển từ...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH SSK
Dự án Kids Taxi
Hình thức phát triển Lĩnh vực phát triển: Mobility Tech Qui mô...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH SSK
Dự án SSK
Thử thách để tiếp thêm năng lượng cho mọi người và xã...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Dự án Tilani – Nền tảng kết nối (Matching Platform) hàng đầu tại Việt Nam Rudicaf
Hình thức phát triển Lĩnh vực phát triển: Matching platform Quy mô...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Mee Truck Co. LtdSoftBank Corp.
Dự án Softbank / MeeTruck
Hệ thống nghiệp vụ điều động xe, thách thức dành cho DX...
Xem chi tiết

Đối tác tiêu biểu