Dự án
  • Sun* Inc. Tuyển Dụng
  • Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH Monoful

Dự án Monoful

Project Info
Client
Công ty TNHH Monoful
Services
Truck book / dispatch plus
Sun* Team
Bussiness DesignerCTOiOS EngineerLead EngineerProject Leader (BrSE)Project ManagerUI/UX Designer
Solution
Business designĐồng sáng lập kinh doanhPhát triển sản phẩmPoB support

Chuyển đổi ngành phân phối hàng hóa.

Khởi tạo một công việc kinh doanh mới trong nửa năm.

GLP (Global Logistic Properties) là một trong những công ty có nền tảng phân phối hàng hóa hàng đầu thế giới, cung cấp các phương tiện nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối hàng hóa và giảm thiểu chi phí phân phối. Monoful Co., Ltd., một công ty con của GLP, được thành lập như một công ty phát triển software với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của xe tải sử dụng các thiết bị trong phân phối hàng. Trên thực tế, Monoful đã cho ra mắt “Truck Book” vào tháng 4 năm 2019. 

* “Truck book” là dịch vụ đặt chỗ/ tiếp nhận (quản lý berth/ bến bốc dỡ hàng) xe tải giao hàng. 

Vấn đề của đối tác

Dự án bắt đầu bởi hai người.

Dự án này bắt đầu với hai người, chủ tịch của Monoful và người phụ trách. Mặc dù đã có ý tưởng kinh doanh, nhưng khách hàng vẫn chưa xác định được rõ ràng việc tạo nên một sản phẩm sẽ thực hiện như thế nào. Bên đối tác không có kỹ sư nên khá lo lắng về cách tiến hành. Tuy nhiên, không chỉ yêu cầu phát triển phần mềm đơn thuần, họ đang tìm kiếm một đối tác có thể cùng nhau suy nghĩ về quá trình đưa những ý tưởng kinh doanh vào hoạt động kinh doanh và sản phẩm, vì vậy sau những cuộc thảo luận Sun* dường như có thể đáp ứng được các yêu cầu của họ. 

Đề xuất từ ​​Sun*

Tư vấn các phương án kinh doanh cụ thể.

Hai tháng sau khi dự án bắt đầu, chúng tôi đã sắp xếp lại ý tưởng kinh doanh và trong giai đoạn này, sử dụng “CTO supporter” của Sun*, một giải pháp cung cấp vai trò CTO của doanh nghiệp bằng outsourcing . Điều cần chú ý ở giai đoạn khởi đầu đó là, dự án này là dự án đầu tiên bắt đầu bởi Monoful. Như với bất kỳ công việc kinh doanh nào, không được cho phép sự thất bại, vì vậy chúng tôi đã xem xét đến độ khó khăn và tính khả thi, đề xuất cụ thể một kế hoạch mang tên “đây là dự án tốt nhất sử dụng hiệu quả tài sản của GLP”. Từ nửa cuối tháng thứ ba sẽ bắt đầu tạo “truck book”.

Project Topic

Nhanh chóng kiểm tra hoạt động của product trong phát triển theo Agile.

Sản phẩm sẽ được phát hành trong vòng nửa năm sau khi lên kế hoạch. Vì goal image đã được chia sẻ nên không cần thiết phải kiểm tra kỹ spec trước . Đầu tiên chúng tôi sẽ chú trọng vào việc tạo prototype, nhanh chóng tạo hình sản phẩm để có thể nhìn thấy được trên trên thực tế. Đặc biệt khi khởi chạy dự án và phát triển sản phẩm lần đầu tiên , điều quan trọng là kiểm tra xem sản phẩm đang chạy có lệch với hình ảnh đã lên kế hoạch hay không. Đây là một lợi thế của phát triển theo mô hình Agile mà Sun* đề xuất. 

 

Ngoài ra, có nhiều vị trí user sử dụng dịch vụ lần này, mỗi người sẽ dùng các device khác nhau như PC, SP ,máy tính bảng nên cần phải kết hợp các device . Xét về performance, đương nhiên sẽ tốt hơn nếu phát triển trên native cho SP và máy tính bảng, nhưng trước hết, để tăng tốc độ phát triển, tất cả các thiết bị đều được phát triển với SPA (Single Page Application). Kết quả là, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có thể tập trung nhận thức và nguồn lực của các thành viên và thực hiện được việc phát triển với tốc độ nhanh .

Client Voice

“Nếu dự án được thực hiện trong nội bộ, sẽ không thể đạt được tốc độ này, vì vậy tôi nghĩ tính linh hoạt và khả năng mở rộng của agile thật đáng kinh ngạc. Khi tôi vừa nghĩ đến việc tham gia một cuộc tư vấn, rất nhanh sau đó sản phẩm đã được hình thành,cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng không có nhiều công ty kết hợp được công việc tư vấn và các yếu tố của một công ty SIer (System Integrator) lớn. Đó là một giá trị rất riêng của Sun* mà các bạn đã mang đến cho chúng tôi từ việc lập kế hoạch đến phát triển cùng nhau trong quá trình sản xuất sản phẩm của công ty chúng tôi. “