Dự án
  • Sun* Inc. Tuyển Dụng
  • Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH SSK

Dự án Kids Taxi

Project Info
Client
Công ty TNHH SSK
Services
SAAI Wonder Working Community
Sun* Team
Android EngineerInfrastructure EngineeriOS EngineerLead Android EngineerLead iOS EngineerLead QALead Server-side EngineerProject Leader (BrSE)Project ManagerQAServer-side Engineer
Solution
仕様書、実装(アプリ開発)要件定義作運用

Hình thức phát triển

Lĩnh vực phát triển: Mobility Tech

Qui mô tổ chức: 11-100 người

Công nghệ phát triển: Ruby on Rails / Swift

URL link: https://www.nikkotaxi.jp/kids/

VẤN ĐỀ

Chúng tôi thiếu nhân lực kỹ thuật để thúc đẩy sự phát triển của KIDS TAXI (Taxi dành cho trẻ em)

GIẢI PHÁP

Vì quy mô thị trường khá nhỏ so với tổng thể ứng dụng, cộng thêm việc thiếu nhân lực kỹ thuật nên bị trì hoãn 4 năm vẫn chưa thể hoàn thành. Nếu không nhờ Sun* đã tham gia thì chúng tôi nghĩ rằng KIDS TAXI sẽ mãi mãi không thể hoàn thiện.

Công ty TNHH Taxi Japan

Thực hiện đổi mới bằng CNTT ở lĩnh vực di động và vận tải, tập trung vào taxi. Thông qua việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm thú vị làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc.