Dự án

Sun* Inc. Tuyển Dụng
Dự án Dịch vụ tìm kiếm mặt bằng kinh doanh CTCP Tenanta
Hình thức phát triển Lĩnh vực phát triển: B to B/ Nền...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH SSK
Dự án Sports Bull – Kênh tin tức thể trao trực tuyến
Hình thức phát triển Lĩnh vực phát triển: Internet Media Quy mô...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH SSK
Dự án Uiza – Nền tảng ứng dụng dịch vụ đám mây cho Video
Hình thức phát triển Lĩnh vực phát triển: Video service Quy mô...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Dự án FACY – Website kinh doanh thời trang trực tuyến
Hình thức phát triển      Lĩnh vực phát triển: Fashion Tech Quy mô...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH SSK
Dự án CFN – Diễn đàn tìm kiêm việc làm Song ngữ
Hình thức phát triển Lĩnh vực phát triển: Employment / Change Job...
Xem chi tiết
Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH SSK
Dự án Money Forward
Phát triển theo hình thức cả team cùng đề xuất  Lĩnh vực...
Xem chi tiết

Đối tác tiêu biểu