Dự án
  • Sun* Inc. Tuyển Dụng
  • Sun* Inc. Tuyển Dụng

Dự án Dịch vụ tìm kiếm mặt bằng kinh doanh CTCP Tenanta

Project Info

Hình thức phát triển

Lĩnh vực phát triển: B to B/ Nền tảng phù hợp

Qui mô: 1-10 người

Công nghệ phát triển: Swift / Objective-C / Java / JavaScript / TypeScript / LESS / Perl / Python / Ruby on Rails

URL link: https://www.tenanta.jp/

VẤN ĐỀ

Chúng tôi tìm kiếm một đối tác có thể hiểu và kết nối “công nghệ” và “kinh doanh” để có thể cùng hợp tác.

GIẢI PHÁP

Sun* đã cử member có kinh nghiệm dẫn dắt xây dựng từ đầu đến khi hoàn thiện với vai trò CTO, kết hợp với đại diện của Tenant để định hình sản phẩm. Sau khi sản phẩm được định hình, cá kỹ sư của Sun* bắt đầu thực hiện triển khai. 

Khi phát triển, Sun* buộc phải xác định tính khả thi của việc áp dụng code đã dùng ở prototype của dịch vụ vào dự án. Nhưng từ quan điểm về khả năng mở rộng và hiệu suất trong tương lai, Sun* đã quyết định là sẽ không dùng code cũ và kết quả đã giảm được nhiều giờ làm việc. Ngoài ra, Sun* cũng kiêm cả phần design cho sản phẩm, đẩy mạnh mặt UI/UX đồng thời cải thiện sản phẩm để dễ sử dụng hơn.

Không chỉ đơn thuần là triển khai dự án, khi cần thiết, Sun* sẽ trở thành đối tác kinh doanh cùng đồng hành. Chúng tôi đã được hỗ trợ tích cực cả về tài sản, văn phòng, kế hoạch tuyển dụng, đánh bóng thương hiệu và kế hoạch kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi đã triển khai thành công vào tháng 6/2019, việc PR cũng đã được Sun* hỗ trợ toàn bộ.

Công ty TNHH Tenanta

Công ty chúng tôi vận hành dịch vụ giúp các nhà kinh doanh bất động sản tìm kiếm cửa hàng phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đang không ngừng phát triển như một nền tảng để loại bỏ sự không tương thích, tổn thất cơ hội, và là nơi bất kỳ ai cũng có thể tìm gặp được bất động sản phù hợp.