Dự án
  • Sun* Inc. Tuyển Dụng
Công ty TNHH SSK

Dự án Sports Bull – Kênh tin tức thể trao trực tuyến

Project Info
Client
Công ty TNHH SSK
Sun* Team
Project Leader (BrSE)Project ManagerQAServer-side Engineer
Solution
仕様書、実装(アプリ開発)要件定義作運用

Hình thức phát triển

Lĩnh vực phát triển: Internet Media

Quy mô tổ chức: 11-100 người

Công nghệ phát triển: PHP / Laravel / PostgreSQL / Swift / Java

Service: https://sportsbull.jp/

VẤN ĐỀ

Chúng tôi mong muốn phát triển hệ thống với tốc độ nhanh nhưng do bản thân công ty cũng như nguồn lực trong nước đều hạn chế nên chúng tôi đã xem xét việc outsourcing. 

GIẢI PHÁP

Ban đầu, chúng tôi đã ủy thác cho một công ty khác nhưng sau khi tìm hiểu thì thấy yêu thích Sun* nên đã quyết định hợp tác với Sun*. Nhờ các thành viên của Sun* mà việc phát triển được tăng tốc và công việc cũng tiến hành suôn sẻ, 

SPORTS BULL

Sportsbull là kênh tin tức thể thao tổng hợp lớn tại Nhật Bản. Thông qua sự phát triển của truyền thông, chúng tôi sẽ phát huy tối đa sức mạnh của thể thao, tạo ra một xã hội phong phú và nền văn hóa đa dạng và không ngừng phát triển từng ngày để “biến Nhật Bản thành cường quốc thể thao mà thế giới phải ngưỡng mộ.”