Job openings

Human Resources

Sun* Human Resources Unit là nơi hội tụ những thành viên có lý tưởng phát triển con người để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Với tâm thế "stay front", chúng tôi sáng tạo những chiến lược, giải pháp nguồn nhân lực nhằm đưa Sun* tiến nhanh hơn trên con đường "tạo ra thế giới tự do nơi mà tất cả mọi người đều say mê mang lại những giá trị Awesome". Đó cũng là hành trình chúng tôi đưa người Sun* nói riêng, tương lai là người lao động Việt Nam nói chung trở thành những người hạnh phúc và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Organization Design Specialist (OD)
WHAT WE DO Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chính sách phát triển nguồn lực, phát triển tổ chức Đảm nhiệm thiết kế và quản trị (PM) các dự án trong OD, đặc biệt có thế mạnh trong các...
Learning and Development (L&D) Executive (Hà Nội)
WHAT WE DO Trở thành chuyên viên đào tạo thuộc Phòng Đào tạo và Phát triển (Ban Nhân Sự) Sun*,  trực tiếp đảm nhiệm xây dựng, triển khai và phối hợp truyền thông các chương trình đào tạo theo mô...
Talent Acquisition Internship (Full-time)
WHAT WE DO Tham gia thực hiện tuyển dụng (Sourcing, Hunting, Processing & Follow up) nhằm cung ứng nhân sự cho các bộ phận. Quản lý hệ thống dữ liệu liên quan đến các ứng viên. Tham gia vào các...
Talent Acquisition Executive
WHAT WE DO Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhằm cung ứng nhân sự cho các bộ phận. Đồng hành, tư vấn và hỗ trợ nhân sự nội bộ về các vấn đề...
HR Business Partner Leader
WHAT WE DO Xây dựng các chiến lược, kế hoạch nhân sự cho toàn chi nhánh Sun* Đà Nẵng Quản lý định biên, ngân sách các bộ phận trong chi nhánh Tư vấn đội ngũ quản lý trực tiếp các...