Job openings

Human Resources

Sun* Human Resources Unit là nơi hội tụ những thành viên có lý tưởng phát triển con người để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Với tâm thế "stay front", chúng tôi sáng tạo những chiến lược, giải pháp nguồn nhân lực nhằm đưa Sun* tiến nhanh hơn trên con đường "tạo ra thế giới tự do nơi mà tất cả mọi người đều say mê mang lại những giá trị Awesome". Đó cũng là hành trình chúng tôi đưa người Sun* nói riêng, tương lai là người lao động Việt Nam nói chung trở thành những người hạnh phúc và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Learning & Development (L&D) Executive – Trainer
WHAT WE DO Trở thành giảng viên chuyên trách đảm nhiệm giảng dạy trực tiếp các chương trình đào tạo kỹ năng mềm tại Sun* Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo offline (face-to-face training), online (E-learning)...
Learning & Development (L&D) Executive – E-Learning
WHAT WE DO Trở thành Chuyên viên E-learning đảm nhiệm quản trị hệ thống học tập trực tuyến tại Sun* Thiết kế, số hoá và triển khai các chương trình đào tạo online (E-learning) và giải pháp học tập online...
Talent Acquisition Internship
WHAT WE DO Thực hiện tuyển dụng nhằm cung ứng nhân sự cho các bộ phận Quản lý hệ thống dữ liệu liên quan đến các ứng viên Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản...
Organization Development Specialist (OD)
WHAT WE DO # Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng kế hoạch triển khai: Hệ thống đánh giá hiệu suất Hệ thống lương thưởng và chính sách đãi ngộ Mô hình và cấu trúc tổ chức Talent management & development...
Junior HR Business Partner
WHAT WE DO Tham gia vào xây dựng quy chuẩn, quy trình và hệ thống đánh giá Điều phối hoạt động đánh giá và thiết lập mục tiêu định kỳ trong bộ phận phụ trách Nắm bắt và tham gia...
L&D Executive (Learning Solution Design)
In this role, you should be passionate in creating a joyous and engaging experience that makes learners engage in learning activities. You will be part of L&D team in Sun*.   WHAT WE DO TOGETHER: Develop & deliver appropriate content...
Talent Acquisition
WHAT WE DO Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhằm cung ứng nhân sự cho các bộ phận. Đồng hành, tư vấn và hỗ trợ nhân sự nội bộ về các vấn đề...
HR Business Partner
WHAT WE DO Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận phụ trách Nắm bắt, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan tới nhân sự nội bộ Phân tích xu hướng, số liệu...