Job openings

Human Resources

Sun* Human Resources Unit là nơi hội tụ những thành viên có lý tưởng phát triển con người để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Với tâm thế "stay front", chúng tôi sáng tạo những chiến lược, giải pháp nguồn nhân lực nhằm đưa Sun* tiến nhanh hơn trên con đường "tạo ra thế giới tự do nơi mà tất cả mọi người đều say mê mang lại những giá trị Awesome". Đó cũng là hành trình chúng tôi đưa người Sun* nói riêng, tương lai là người lao động Việt Nam nói chung trở thành những người hạnh phúc và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Chuyên viên Hành chính – Nhân sự kiêm Biên phiên dịch (tiếng Nhật cao cấp)
WHAT WE DO Thực hiện các công tác nhân sự: Triển khai các quy trình nhân sự chung trong Công ty Tiếp nhận, phân loại và xử lý các nhu cầu của nhân viên liên quan tới các quy trình...
Trợ lý Giám đốc Nhân sự (tiếng Nhật cao cấp)
WHAT WE DO Làm việc trực tiếp với Giám đốc Nhân sự người Việt (GĐ) để sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp của GĐ Tổ chức các cuộc họp: cơ sở vật chất, chuẩn bị tài liệu...
HR Business Partner Leader
WHAT WE DO Xây dựng các chiến lược, kế hoạch nhân sự cho toàn chi nhánh Sun* Đà Nẵng Quản lý định biên, ngân sách các bộ phận trong chi nhánh Tư vấn đội ngũ quản lý trực tiếp các...