Job openings

Human Resources

Sun* Human Resources Unit là nơi hội tụ những thành viên có lý tưởng phát triển con người để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Với tâm thế "stay front", chúng tôi sáng tạo những chiến lược, giải pháp nguồn nhân lực nhằm đưa Sun* tiến nhanh hơn trên con đường "tạo ra thế giới tự do nơi mà tất cả mọi người đều say mê mang lại những giá trị Awesome". Đó cũng là hành trình chúng tôi đưa người Sun* nói riêng, người lao động Việt Nam nói chung trở thành những người hạnh phúc và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
L&D Executive (Learning Solution Design)
In this role, you should be passionate in creating a joyous and engaging experience that makes learners engage in learning activities. You will be part of L&D team in Sun*.   WHAT WE DO TOGETHER: Develop & deliver appropriate content...
L&D Executive (Talent Development)
In this role, you should be passionate about people development; innovative, and adventurous. If you also have experience designing competence frameworks and learning courses, we’d like to meet you in our L&D Team.   WHAT WE DO TOGETHER: Build the...
HR Admin
WHAT WE DO: Sắp xếp, xử lý thông tin, dữ liệu và tổng hợp các loại báo cáo định kỳ. Tiếp nhận, phân loại và chuẩn bị các văn bản và tài liệu. Theo dõi và đảm bảo tiến độ...
HR Part-time (Recruitment)
WHAT WE DO Tìm kiếm, kết nối với các ứng viên phù hợp để tạo nguồn ứng viên tiềm năng cho công ty Đóng góp ý tưởng để thu hút ứng viên qua các nguồn hiệu quả hơn Theo dõi...
HR Recruiter
WHAT WE DO Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhằm cung ứng nhân sự cho các bộ phận. Đồng hành, tư vấn và hỗ trợ nhân sự nội bộ về các vấn đề...
HR Business Partner
WHAT WE DO Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận phụ trách Nắm bắt, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan tới nhân sự nội bộ Phân tích xu hướng, số liệu...