Job openings

Human Resources

Sun* Human Resources Unit là nơi hội tụ những thành viên có lý tưởng phát triển con người để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Với tâm thế "stay front", chúng tôi sáng tạo những chiến lược, giải pháp nguồn nhân lực nhằm đưa Sun* tiến nhanh hơn trên con đường "tạo ra thế giới tự do nơi mà tất cả mọi người đều say mê mang lại những giá trị Awesome". Đó cũng là hành trình chúng tôi đưa người Sun* nói riêng, tương lai là người lao động Việt Nam nói chung trở thành những người hạnh phúc và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Organization Development Specialist
WHAT WE DO Trực tiếp tham gia thiết kế chi tiết, triển khai các dự án liên quan đến hệ thống đánh giá hiệu suất , hệ thống lương thưởng và chính sách đãi ngộ, mô hình và cấu trúc...
Learning and Development (L&D) Executive (Hà Nội)
WHAT WE DO Trở thành chuyên viên đào tạo thuộc Phòng Đào tạo và Phát triển (Ban Nhân Sự) Sun*,  trực tiếp đảm nhiệm xây dựng, triển khai và phối hợp truyền thông các chương trình đào tạo theo mô...
Learning and Development (L&D) Executive (Đà Nẵng)
WHAT WE DO Trở thành chuyên viên đào tạo thuộc Phòng Đào tạo và Phát triển (Ban Nhân Sự) Sun Asterisk, trực tiếp đảm nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo theo mô hình L&D hiện...
Learning & Development Intern Part-time
Learning & Development (LnD) team trực thuộc Human Resources Vietnam Unit (HRV) của Sun Asterisk Inc. - một Creative Studio với hơn 1500 thành viên tại 6 thành phố ở 4 quốc gia Châu Á. Our responsibilities are: Xây dựng...
Learning & Development (L&D) Executive – Trainer
WHAT WE DO Trở thành giảng viên chuyên trách đảm nhiệm giảng dạy trực tiếp các chương trình đào tạo kỹ năng mềm tại Sun* Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo offline (face-to-face training), online (E-learning)...
Talent Acquisition Internship
WHAT WE DO Thực hiện tuyển dụng nhằm cung ứng nhân sự cho các bộ phận Quản lý hệ thống dữ liệu liên quan đến các ứng viên Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản...
Organization Development Expert
WHAT WE DO # Phụ trách, quản lý và đảm nhiệm thiết kế chính của toàn bộ các dự án: Hệ thống đánh giá hiệu suất Hệ thống lương thưởng và chính sách đãi ngộ Mô hình và cấu trúc...
Junior HR Business Partner
WHAT WE DO Tham gia vào xây dựng quy chuẩn, quy trình và hệ thống đánh giá Điều phối hoạt động đánh giá và thiết lập mục tiêu định kỳ trong bộ phận phụ trách Nắm bắt và tham gia...
HR Admin (Part-time)
WHAT WE DO Hỗ trợ xử lý thông tin và liên hệ ứng viên tham gia phỏng vấn Quản lý lịch trình phỏng vấn của ứng viên mà phòng nhân sự đã sắp xếp Đón tiếp và hướng dẫn ứng...
Talent Acquisition
WHAT WE DO Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhằm cung ứng nhân sự cho các bộ phận. Đồng hành, tư vấn và hỗ trợ nhân sự nội bộ về các vấn đề...
HR Business Partner
WHAT WE DO Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận phụ trách Nắm bắt, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan tới nhân sự nội bộ Phân tích xu hướng, số liệu...