Job openings

Human Resources

Sun* Human Resources Unit là nơi hội tụ những thành viên có lý tưởng phát triển con người để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Với tâm thế "stay front", chúng tôi sáng tạo những chiến lược, giải pháp nguồn nhân lực nhằm đưa Sun* tiến nhanh hơn trên con đường "tạo ra thế giới tự do nơi mà tất cả mọi người đều say mê mang lại những giá trị Awesome". Đó cũng là hành trình chúng tôi đưa người Sun* nói riêng, tương lai là người lao động Việt Nam nói chung trở thành những người hạnh phúc và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Learning and Development (L&D) Specialist
WHAT WE DO Trở thành chuyên viên đào tạo thuộc Phòng Đào tạo và Phát triển (Ban Nhân Sự) Sun*, trực tiếp đảm nhiệm xây dựng, quản lý triển khai các dự án, chương trình phát triển con người theo...