Job openings

Human Resources

Sun* Human Resources Unit là nơi hội tụ những thành viên có lý tưởng phát triển con người để đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Với tâm thế "stay front", chúng tôi sáng tạo những chiến lược, giải pháp nguồn nhân lực nhằm đưa Sun* tiến nhanh hơn trên con đường "tạo ra thế giới tự do nơi mà tất cả mọi người đều say mê mang lại những giá trị Awesome". Đó cũng là hành trình chúng tôi đưa người Sun* nói riêng, tương lai là người lao động Việt Nam nói chung trở thành những người hạnh phúc và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Organization Development Specialist
WHAT WE DO Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chính sách phát triển nguồn lực, phát triển tổ chức Đảm nhiệm thiết kế và quản trị (PM) tối thiểu một trong các dự án OD như: Thiết kế tổ...
Trợ lý Giám đốc Nhân sự (N1)
WHAT WE DO Làm việc trực tiếp với Giám đốc Nhân sự người Việt (GĐ) để sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp của GĐ Tổ chức các cuộc họp: cơ sở vật chất, chuẩn bị tài liệu...
Learning and Development (L&D) Executive (Đà Nẵng)
WHAT WE DO Trở thành chuyên viên đào tạo thuộc Phòng Đào tạo và Phát triển (Ban Nhân Sự) Sun Asterisk, trực tiếp đảm nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo theo mô hình L&D hiện...
Junior HR Business Partner
WHAT WE DO Tham gia vào việc vận hành quy trình và hệ thống đánh giá Điều phối hoạt động đánh giá và thiết lập mục tiêu định kỳ trong bộ phận phụ trách Nắm bắt và tham gia giải...
HR Business Partner
WHAT WE DO Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận phụ trách Nắm bắt, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan tới nhân sự nội bộ Phân tích xu hướng, số liệu...