Project
  • Sun* Inc. Recruitment
  • Sun* Inc. Recruitment
  • Sun* Inc. Recruitment
Ban chấp hành Rừng văn hóa Ueno,LINE Pay Co.Ltd.

LINE Pay Project

Project Info
Client
Ban chấp hành Rừng văn hóa UenoLINE Pay Co.Ltd.
Services
TOKYO-UENO WONDERER PASS
Sun* Team
Lead PHP EngineerProject Leader (BrSE)Project Manager
Solution
Lập trình (Phát triển App)Spec - định nghĩa yêu cầuTạo tài liệu đặc tảThiết kế UI/UX

English Version is coming soon.